zywienieawf.pl
Rozwój kompetencji zawodowych osób odpowiedzialnych za edukację zdrowotną w kontekście zmian środowiskowych
AWF
Aktualności
13/04/2016
30/09/2015
Zapraszamy słuchaczy studiów podyplomowych i warsztatów Żywienie dzieci i młodzieży do logowania w STREFIE STUDENTA - nowy PLAN ZAJĘĆ !
Ankieta Ewalucyjna
Dofinansowanie
Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.